เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง GM130

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง GM120

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง G120

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง G110