เอทิลแอลกอฮอล์ 95%

เอทานอล (ETHANOL) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL)

สารตั้งต้นผลิตเจลล้างมือแอลกอฮล์, น้ำหอม , ใช้สำหรับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อในส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อ

ขนาด   5ลิตร /20ลิตร /200 ลิตร

 

            สูตรทางเคมีของเอทิลแอลกอฮอล์ คือ CH3CH2OH ซึ่งสามารถผลิตได้จากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี และกระบวนการหมักวัตถุดิบจำพวกแป้ง และน้ำตาลด้วยจุลินทรีย์ นิยมนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตสารเคมีอื่นๆหรือนำมาใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น ใช้เป็นตัวทำละลาย เครื่องดื่ม และเชื้อเพลิง เป็นต้น และเป็นสารตั้งต้นผลิตเจลแอลกอฮอล์

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ เอทิลแอลกอฮอล์
1. ใช้เป็นสารตั้งต้นหรือตัวทำละลาย เช่น การผลิตเครื่องสำอาง ยา น้ำหอม สบู่ เป็นต้น
2. ใช้ผสมในเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มค่าออกเทน และลดปริมาณเชื้อเพลิงบางชนิด เช่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์
3. เป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ
4. ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อหรือล้างแผล เช่น แอลกอฮอล์ 75%
5. ใช้สำหรับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อในส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อ
6. ใช้เป็นตัวทำละลายทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและทางเภสัชกรรม เช่น เป็นตัวทำละลายในยาแก้ไอ

สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-976-4404-8 และ sales@prolinesystem.com
หรือจะเข้าไปชมสินค้าอื่นๆของเราได้ที่ www.prolinesystem.com

 


ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีส่วนผสมของ เอทิลแอลกอฮอล์

 

เจลล้างมือ

ส่วนประกอบ

1. เอธิลแอลกอฮอล์ ปริมาณ 740 มล.
2. กลีเซอรีน 10 มล.
3. น้ำ 245 มล.
4. น้ำหอม 5 มล.

 

น้ำหอม

ส่วนประกอบ

1. หัวน้ำหอม
2. เอธิลแอลกอฮอล์