แปรงถ่านมอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น CARBON BRUSH

อุปกรณ์แปรงถ่านมอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น ถูกนำมาใช้งานภายในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงาน โรงตัดไม้ โรงตัดเหล็ก โรงแป้ง โรงตัดหิน และเพื่อซ่อม บำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทำให้แปรงถ่านเป็นอุปกรณ์หนึ่ง  ที่ช่วยให้ผลิตสามารถได้รับมาตราฐานความสะอาดได้ในระดับที่ดี  เนื่องจากเครื่องดูดฝุ่น   จำเป็นต้องมีแปรงถ่าน เพื่อทำหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้าตรงทำงานคู่กับแกรนเหล็กที่มีขดลวดพัน  เมื่อติดตั้งแปลงถ่านเข้าที่ซ้าย และ ขวา ทำให้แกรนมอเตอร์หมุน  ทำให้ตัวอุปกรณ์สามารถหมุนรอบตัวเอง

แปรงถ่านมอเตอร์มอเตอร์เครื่องดูดฝุ่น  เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพจากการทำงานของมอเตอร์เมื่อใช้งานติดต่อกันหลายชั่วโมง  อาจมีการใช้งานเป็นระยะเวลานานมาก  ทำให้เครื่องเสื่อมสภาพ  ทั้งนี้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายการซื้อเครื่องใหม่  โดยทางเราจัดหาอุปกรณ์สำคัญนี้เพื่อการติดตั้งที่ถูกต้อง  พร้อมรูปแบบที่ดี

แปรงถ่านคุณภาพดี เนื้อถ่านละเอียดสุดๆ ช่วยลดการเสียดสี ยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์เครื่องดูดฝุ่นอย่างดี