เครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติ รุ่น MACH 5

เครื่องกวาดพื้นนั่งขับขนาดใหญ่ชนิดเครื่องยนต์ เหมาะกับใช้พื้นที่กว้างนอกอาคารเก็บกวาดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว