แบตเตอรี่เครื่องขัดพื้น6โวลท์

แบตเตอรี่เครื่องขัดพื้นขนาด6โวลท์

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติและเครื่องกวาดพื้นอัตโนมัติอาจใช้แบตเตอรี่รวม ขนาด 12 โวลท์ 24 โวลท์ และ 36 โวล์ท์ ควรใช้แบต