แผ่นซักพรม-แผ่นผ้าบอนเน็ต

แผ่นซักพรม-แผ่นผ้าบอนเน็ต

เป็นแผ่นผ้าพิเศษผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ใช้งานกับเครื่องขัดสวิงและเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติสำหรับเก็บงานฝุ่นและใซักพรม